Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw - 24finanse


Home » Finanse firmy, Kredyty, pożyczki » Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw
Sty
19

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o kredyt inwestycyjny, który Fortis Bank Polska zaoferuje im we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Umowę o współpracy przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych Fortis Bank Polska SA i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały pod koniec listopada. Z finansowania będą mogły korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa unijnego (zatrudniające poniżej 250 osób i będące spółkami autonomicznymi; kredyt może również zostać udzielony spółce nieautonomicznej, pod warunkiem, że spełnia ona kryterium zatrudnienia).

Maksymalna kwota kredytu, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa to 12,5 mln euro (lub równowartość w innej walucie), a maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Od firm, bank będzie wymagał wkładu własnego na poziomie minimum 25 proc. kosztów całego projektu i udzielał im kredytu w trzech walutach: PLN, EUR i USD (bank może dokonać przewalutowania w trakcie trwania kredytu).

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o finansowanie zarówno małych, jak i dużych projektów inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w perspektywie 3 lat od chwili podpisania umowy kredytowej (mają one również możliwość łączenia kredytu inwestycyjnego EBI z dotacją z UE). W praktyce oznacza to, że finansowaniem może być objęty każdy projekt inwestycyjny realizowany w Polsce, w tym np. budowa hal produkcyjnych, zakup linii technologicznych i know-how czy zakup środków transportu. Indywidualnym negocjacjom będzie natomiast podlegała możliwość refinansowania już udzielonych kredytów.
Z finansowania wyłączony będzie zakup gruntu, chyba, że jest to warunek konieczny do realizacji głównego projektu. Kredyt nie może również zostać wykorzystany na transakcje na rynkach finansowych ani na działalność stricte deweloperską. Wykluczone są również niektóre sektory, m.in. produkcja broni i amunicji, wyposażenie dla armii, produkcja tytoniu.
Ponadto, dzięki współpracy, jaką Fortis Lease Polska nawiązał z EBI, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą leasingować środki trwałe na korzystniejszych warunkach niż w standardowej ofercie.

W Fortis Banku Polska kredyt inwestycyjny oferowany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) będzie proponowany przedsiębiorstwom równolegle z innymi produktami kredytowymi. Tym, co go wyróżnia jest niższa cena wynikająca właśnie ze współpracy EBI.

Umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a polskim bankiem wpisuje się w szerszy program dostosowywania polityki kredytowej względem MŚP do warunków kryzysu ekonomicznego. Finansowanie z EBI ma wspierać europejską gospodarkę i przeciwdziałać skutkom spowolnienia.

W ostatnich miesiącach umowy kredytowe zostały podpisane w 22 krajach Unii Europejskiej. W lipcu umowę z EBI podpisały BNP Paribas Fortis i BGL BNP Paribas, wprowadzając kredyty inwestycyjne do swojej oferty odpowiednio w Belgii i Luksemburgu. Kredyty EBI dostępne są także w placówkach BNP Paribas we Francji, BNL we Włoszech oraz Fortis Banku w Turcji.

Od października 2008 roku EBI udostępnił europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom finansowanie w wysokości 6,7 miliarda euro.

Fortis Bank

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies