Kontrole skarbowe będą intensywniejsze - 24finanse


Home » Podatki » Kontrole skarbowe będą intensywniejsze
Sie
08

deloitteWedług szacunków ekspertów Deloitte, w tym roku z podatku od dochodów firm (CIT) wpłynie do budżetu Państwa ok. 24 mld zł. Będzie to o 8-9 mld zł mniej niż zakładano w budżecie przed nowelizacją. Eksperci przewidują, że pod presją napiętego budżetu Państwa władze skarbowe wzmogą kontrole w firmach. Przedsiębiorcy powinni znać swoje prawa w tym zakresie i nie bać się ich egzekwować.

Wpływy z CIT są istotnym źródłem dochodu budżetu Państwa (ok. 12 % dochodów podatkowych). W roku 2008 wpływy budżetowe z CIT wyniosły 31,2 mld zł. Od początku tego roku z powodu słabszej koniunktury, wpływy z niemal wszystkich podatków są znacznie niższe od planowanych. Dlatego też w nowelizacji tegorocznego budżetu bardzo ostrożnie zaplanowano wpływy z CIT na poziomie 24 mld zł.

Aby uzupełnić przewidywane braki w budżecie, władze skarbowe najprawdopodobniej zintensyfikują i zaostrzą kontrole podatkowe. „Wzmożona aktywność fiskusa może dotyczyć zarówno zwiększenia intensywności czynności sprawdzających, takich jak weryfikacja prawidłowości formalnej składanych deklaracji podatkowych, jak i bardziej restrykcyjnej interpretacji przepisów podatkowych. Przykładowo, organy podatkowe mogą odmawiać zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu większej liczby wydatków. Podstawą do tego będą niedookreślone przepisy ustawy o CIT: na przykład wydatki na reprezentację lub związek kosztu z przychodem”- mówi Tomasz Konik, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Ponadto, kontrolą mogą zostać objęte nowe obszary podatkowe, na które wcześniej Urzędy Skarbowe nie zwracały uwagi, na przykład ceny transferowe czy podatek u źródła w związku z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pod szczególnym nadzorem będą także podatnicy z tzw. obszaru ryzyka – wykazujący straty, prowadzący działalność nierentowną oraz podmioty wykazujące dochody zwolnione z opodatkowania. Należy się także spodziewać podjęcia przez władze skarbowe działań mających na celu zapobieganie przedawnieniom zobowiązań podatkowych.

W związku z wzmożoną aktywnością władz skarbowych płatnicy CIT powinni odpowiednio przygotować się do kontroli podatkowych. „Najważniejsza jest znajomość własnych praw”- podkreśla Tomasz Nierobisz, menedżer w dziale doradztwa podatkowego. „Dzisiejsze rozwiązania prawne, które są dostępne między innymi dzięki dyrektywom Unii Europejskiej oraz wyrokom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dają podatnikom szerokie spektrum możliwości dochodzenia swoich praw”- dodaje.

Warto także zaplanować odpowiednie działania biznesowe w kontekście obciążeń podatkowych. Uwzględniając konsekwencje podatkowe, za pomocą określonych mechanizmów można korzystniej skonstruować transakcję. Prostym przykładem jest transakcja sprzedaży, gdzie poprzez zastąpienie sprzedaży „bezpośredniej” sprzedażą przez spółkę zależną, można pod pewnymi warunkami obniżyć jej opodatkowanie.

„W naszej ocenie, nie należy bać się też sporów z władzami skarbowymi. Warto w uzasadnionych przypadkach składać odwołania i skargi. Każdy podatnik jest uprawniony do zaskarżenia decyzji wydanej w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej. Przykładowo skuteczność Izby Skarbowej w Krakowie wynosi 60%, natomiast 40% spraw zostało rozstrzygniętych na korzyść podatników”- podsumowuje Tomasz Konik.

źródło: Deloitte

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies