Grupa RADPOL SA: wyniki za 1 półrocze 2009- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Grupa RADPOL SA: wyniki za 1 półrocze 2009
Sie
26

Grupa kapitałowa RADPOL SA – dostawca kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa – osiągnęła 26 mln zł przychodu ze sprzedaży za pierwszą połowę 2009 roku oznacza to wzrost przychodów o ponad 36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA grupy wzrosła o 24% do poziomu 5,8 mln zł. Tak dobre wyniki to między innymi zasługa dynamicznie rosnącego eksportu w Spółce RADPOL i konsolidacji z poprawiającą co kwartał swoje wyniki RADPOL Elektroporcelaną SA.

Grafika 1. Skonsolidowane wyniki Grupy RADPOL SA
Zysk netto na poziomie grupy za I półrocze 2009 wyniósł 2,7 mln zł w porównaniu do 3,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek zysku netto to przede wszystkim wynik wzrostu amortyzacji – o 1 mln zł – będącego wynikiem oddania szeregu nowych linii produkcyjnych i zakończonej modernizacji zakładu w Człuchowie.
Eksport RADPOLu w II kwartale wzrósł o 71%
RADPOL SA stale zwiększa wysiłki w celu budowania zagranicznych rynków zbytu. Dzięki bezpośredniej działalności przedstawicieli Spółki na rynku w Niemczech, Francji i we Włoszech jak również realizacji dużego kontraktu energetycznego na Białorusi eksport osiągnął 24,8% całości sprzedaży Spółki w porównaniu do 13,8% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży eksportowej nowych produktów wytworzonych przy użyciu nowego akceleratora jest jednym z motorów wzrostu Spółki, która w zagranicznych rynkach zbytu upatruje możliwości zagospodarowywania zwielokrotnionych – dzięki zakończonemu programowi inwestycyjnemu – zdolności produkcyjnych.

Uruchomienie produkcji na nowych liniach technologicznych
Spółka w II kwartale uruchomiła produkcję w nowych ciągach technologicznych w tym kompletnie nowej linii do ciągłego i odcinkowego sieciowania rur polietylenowych na nowym akceleratorze. Nowoczesne urządzenia pozwalają Spółce na znaczącą poprawę efektywności produkcji i rozwój nowych segmentów wyrobów.
„II kwartał to dla RADPOL SA przede wszystkim ukończenie i rozpoczęcie produkcji na nowych ciągach technologicznych. Inwestycje poczynione w zeszłym roku zaczynają na siebie pracować, a nasze wysiłki skupiają się na pozyskiwaniu nowych rynków zbytu – w tym dużej ofensywie sprzedażowej na rynki zagraniczne. Spółce udało się poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe mimo niezbyt sprzyjającej koniunktury szczególnie w sektorze energetycznym. Głęboko wierzę, że już od przełomu przyszłego roku ruszą inwestycje w energetyce, a my zaczniemy w pełni wykorzystywać potencjał produkcyjny Spółki.” – mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu RADPOL SA.
Rekordowy czerwiec i wzrost sprzedaży dla ciepłownictwa
RADPOL SA z miesiąca na miesiąc odnotowuje zwiększająca się sprzedaż produktów dedykowanych segmentowi energetyki cieplnej. Kontrakty przesunięte ze względu na przedłużającą się zimę są realizowane w kolejnych kwartałach, a zapasy magazynowe Spółki zgromadzone w I kwartale zostały upłynnione w wyniku zwiększającej się skali inwestycji ciepłowniczych w kolejnych miesiącach. RADPOL jednostkowo w czerwcu bieżącego roku osiągnął rekordową wartość sprzedaży, która osiągnęła poziom 4,7 mln zł.

Elektroporcelana poprawia wyniki
RADPOL Elektroporcelana SA Spółka zależna od RADPOL w I półroczu 2009 osiągnęła 1,6 mln zł EBITDA i 0,96 mln zł zysku netto – w porównaniu ze 0,49 mln zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Elektroporcelana dzięki restrukturyzacji ustabilizowała swoje wyniki finansowe i pracuje nad rozwojem nowych innowacyjnych linii produktów dedykowanych energetyce zawodowej.
Program rozwoju eksportu i nowych produktów
Spółka stale poszerza asortyment produktów i pracuje nad ich certyfikacją, która umożliwia ich sprzedaż na poszczególnych rynkach. W II kwartale Spółce udało się między innymi otrzymać certyfikat pozwalający na dostarczanie rur termokurczliwych do izolacji elektrycznych dla przemysłu stoczniowego – jest to wynikiem rosnącego zapotrzebowania na specjalistyczne produkty Spółki w krajach azjatyckich.. Spółka rozpoczęła także mający zostać dofinansowany przez Unię Europejską na około 1 mln zł Program Rozwoju Eksportu. W ramach tego programu UE sfinansuje 50% wydatków związanych z promocją produktów Spółki i udziałem w targach.
Wyniki Grupy RADPOL SA pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość Spółki. Kolejne kwartały to dla Spółki czas wytężonej pracy nad budową silnej bazy klientów, która pozwoli Spółce na stopniowe zagospodarowywanie posiadanych zdolności produkcyjnych.

Perspektywy na III kwartał 2009
Spółka nadal rozwija moce produkcyjne dla segmentu ciepłowniczego – specjalistyczne piece do rozciągania rur przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Znacząca poprawa wyników jest jednak uwarunkowana realizacją kontraktów dla energetyki zawodowej, w której koniunktura jest zdecydowanie niższa niż rok temu. Zarząd przewiduje, że duże realizacje dla sektora energetycznego przesuną się na przełom roku i w tym okresie Spółka zacznie wykorzystywać moce produkcyjne wynikające z zakończonego w 2008 roku programu inwestycyjnego. Realizacja kontraktów energetycznych w połączeniu z wyższą od oczekiwanej dynamiką w sektorze ciepłowniczym powinna zaowocować znaczącą poprawą wyników finansowych Spółki.
Informacje o firmie:
RADPOL SA jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych. Produkty RADPOL SA znajdują zastosowanie przede wszystkim w energetyce, elektronice, AGD, telekomunikacji, branży ciepłowniczej i motoryzacyjnej. Firma – jako jedyna w Polsce – posiada akceleratory elektronowe wykorzystywane na skalę przemysłową o energii 2 MeV i 4,5 MeV stosowane w technologii sieciowania radiacyjnego do produkcji wyrobów termokurczliwych.

Spółka RADPOL prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000. Od roku 2005 firma posiada certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. RADPOL prowadzi ewidencję odpadów produkcyjnych, a także zawarł umowę z Organizacją Odzysku Biosystem Kraków w celu zapewnienia wymaganego poziomu recyklingu.
Wysoka jakość produktów firmy RADPOL potwierdzona jest prestiżowymi nagrodami. W lutym 2008 roku RADPOL otrzymał m.in. główną nagrodę Ministerstwa Gospodarki w konkursie na „Najlepiej rozwijającą się firmę w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Spółka otrzymała również specjalne wyróżnienie za tworzenie nowych miejsc pracy. W tym samym roku RADPOL odebrał nagrodę Pomorskiego Lidera Innowacji 2007 oraz Gazelę Biznesu 2007. Wśród nagród zdobytych przez spółkę w 2005 roku znajdują się: Certyfikat Rozważna Firma, Gazele Biznesu, Rzetelny Partner Biznesowy. W roku 2004 RADPOL został zaliczony do najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce w rankingu Gazel Biznesu oraz otrzymał nagrodę Hit Pomorza w kategorii produkcja – za gamę wyrobów termokurczliwych z usieciowanego radiacyjnie polietylenu.
www.radpol.com.pl

RADPOL Elektroporcelana SA jeden z najważniejszych w Polsce producent porcelany elektrotechnicznej. Głównymi kierunkami eksportu – który wynosi średnio 40% sprzedaży – są: Anglia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.
Wysoka jakość wyrobów została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez BBJ-SEP Warszawa, Instytut Energetyki w Warszawie oraz Instytut Elektrotechniki Wrocław. Ponadto, spółka prowadzi działalność w oparciu o normy ISO 9001:2000.
www.ciechow.com.pl
Tar Heel Capital zarządza funduszami typu Private Equity. Tar Heel Capital inwestuje w przedsiębiorstwa, umożliwiając im dalszy dynamiczny rozwój, a w dalszej perspektywie znalezienie inwestora branżowego lub debiut giełdowy. Uwaga Funduszu skupia się w szczególności na firmach o dużych możliwościach ekspansji oraz na przedsięwzięciach związanych z niepowtarzalną technologią i unikalną wiedzą. Wśród inwestycji Tar Heel Capital znajdziemy m.in. notowany na giełdzie Radpol SA, operatora logistycznego Apreo Logistics SA, spółka zajmująca się przetwarzaniem odpadów z elektrowni na potrzeby budownictwa Greenbet Polska SA Partnerem Zarządzającym Funduszu i jego założycielem jest Grzegorz J. Bielowicki.
www.tarheelcap.com

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies