PPP źródłem oszczędności dla budżetu państwa - 24finanse


Home » 24finanse » PPP źródłem oszczędności dla budżetu państwa
Paź
20

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich stwarza on szansę wykorzystania zalet instytucji partnerstwa publiczno prywatnego w Polsce.

Projekt ma charakter ramowy. Jego celem jest eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz demonopolizacja administracji publicznej. Nie zawiera on katalogu inicjatyw, które mogą być objęte partnerstwem, a stronom pozostawia swobodę przy ustalaniu przedmiotu umowy.
W projekcie zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach partnerstwa. – Kosztowne analizy są podstawową przeszkodą w realizacji projektów w ramach PPP – powiedział Piotr Rogowiecki, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. Dzięki nowej ustawie możliwe będzie zwiększenie udziału prywatnych inwestorów m.in. w infrastrukturze, budownictwie oraz różnych modernizacjach.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich potrzebna jest nowa, elastyczna podstawa prawna dla PPP. Z brytyjskich doświadczeń wynika, że około 30 proc. obiektów budowanych ze środków publicznych jest oddawanych w terminie – w przypadku partnerstwa publiczno prywatnego jest to już 75 proc. Jest to ważne szczególnie w kontekście przygotowań do EURO 2012. – W ciągu ostatnich 15 lat w Wielkiej Brytanii realizowano ponad 800 projektów w modelu PPP: drogi, mosty, porty, szpitale, szkoły, stadiony sportowe. Koszty budowy i utrzymania w oparciu o partnerstwo publiczno prywatne są znacznie niższe niż gdyby to było w sektorze publicznym. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że PPP może obniżyć koszty inwestycji związanych z EURO 2012 i przyspieszyć ich realizację – uważa Piotr Rogowiecki, ekspert KPP. Jednak omawiana instytucja powinna być wykorzystywana w jak najszerszym zakresie – nie tylko na potrzeby wielkich wydarzeń. Trzeba pamiętać, że realizacja przedsięwzięć w formule PPP ogranicza koszty budżetu państwa. W Wielkiej Brytanii oszczędności uzyskane w ramach PPP oszacowano na ponad 17 proc.

* * *
Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 6000 firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników. 82 proc. z nich to firmy prywatne. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski, który jest także I wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Publicznych CEEP

Related posts:

,

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies