Debiut pierwszej zagranicznej spółki na rynku NewConnect- 24finanse


Home » Giełda, New Connect » Debiut pierwszej zagranicznej spółki na rynku NewConnect
Paź
19

W dniu 16 października zadebiutował Photon Energy – pierwsza zagraniczna spółka, 49. debiutant NewConnect w tym roku i 73. spółka notowana na rynku NewConnect, rynku akcji opartym na alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to pierwszy krok w kierunku regionalizacji rynku NewConnect, który stał się miejscem, gdzie młode, dynamicznie rozwijające się firmy – polskie i zagraniczne – mogą szybciej i taniej pozyskiwać kapitał na rozwój. NewConnect  jest również uzupełnieniem dla samej giełdy warszawskiej, czyli jej rynku regulowanego zorganizowanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.   Debiut pierwszej zagranicznej spółki i przejawiane zainteresowanie licznej grupy przedsiębiorstw z innych krajów naszego regionu, jak również innych części świata, jest między innymi dowodem na sukces rynku, który stworzył nowe możliwości finansowania inwestycji i na który istnieje konkretne zapotrzebowanie w kraju i za granicą, jest także dowodem na jego skuteczny marketing i atrakcyjność dla małego biznesu w regionie CEE. Jest to zarazem kolejny krok w realizacji celu GPW, jakim jest budowa centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. GPW otwiera się na rynki zagraniczne kierując swą ofertę i możliwości współpracy do podmiotów, inwestorów i giełd w regionie. Jest zwolennikiem transgranicznego przepływu kapitału, uczciwej konkurencji i tworzenia mechanizmów współpracy między rynkami finansowymi różnych krajów, a zwłaszcza regionu CEE.   Podczas uroczystego debiutu spółki Photon Energy, który miał miejsce na sali notowań rynku NewConnect, zgromadzili się przedstawiciele debiutującej spółki, firm inwestycyjnych i otoczenia biznesowego rynku NewConnect, dziennikarze i liczni goście.   Dla warszawskiej giełdy satysfakcja z dzisiejszego wydarzenia jest podwójna. Po pierwsze Photon Energy jako pierwszy międzynarodowy debiutant dopisuje nowy rozdział do historii rynku NewConnect – początek regionalizacji rynku. Po drugie, jest to spółka wybitnie innowacyjna, doskonale wpisująca się w specyfikę NewConnect. 16 października 2008 roku nazwa NewConnect zyskała dodatkowy sens, stając się nie tylko łącznikiem między biznesem i rynkiem publicznym, lecz także nowym połączeniem przekraczającym granice narodowe.  

photon1.JPG
Od lewej: Prezes GPW Ludwik Sobolewski, Prezes Photon Energy Michal Gärtner, CFO Photon Energy – Georg Hotar 


Prezes giełdy warszawskiej, Ludwik Sobolewski podczas wystąpienia powiedział: – Ponad rok temu stworzyliśmy NewConnect po to, aby polskie firmy miały nowe szanse na rozwój. Ale stworzyliśmy ten rynek także dla młodych i małych firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i nowych związków między nim a inwestorami aktywnymi w regionie. Jestem dziś bardzo dumny, że mogę przywitać pierwszą firmę zagraniczną notowaną na NewConnect – spółkę Photon Energy z Republiki Czeskiej. Dziękuję osobom, które podjęły tę decyzję – panom Michalowi Gärtnerowi i Georgowi Hotarowi z Photon Energy, których serdecznie witam na parkiecie rynku NewConnect. Ten projekt był bardzo trudny, nie tylko ze względu na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, ale także z powodu trudnych warunków rynkowych. Mimo tych niedogodności przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, dziś spółka Photon Energy, której akcje objęli nie tylko inwestorzy z Czech lecz także z Polski i Niemiec, debiutuje na rynku NewConnect. Prezes GPW Ludwik Sobolewski w swej wypowiedzi, podkreślił także rolę autoryzowanego doradcy CMS Corporate Management Services i członka GPW, firmy inwestycyjnej Cyrrus a.s. w przeprowadzeniu tej nowatorskiej w regionie transakcji.   Michal Gärtner, Prezes Photon Energy a.s. wyraził wielkie zadowolenie z debiutu i powiedział: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości notowania naszej firmy na rynku NewConnect, który zapewnił nam platformę niewyobrażalną dla czeskich spółek we wczesnym okresie rozwoju jeszcze 12 miesięcy temu. Dziękujemy naszym inwestorom za wsparcie naszej strategii i wizji, aby stać się wiodącym graczem raczkującego rynku energii fotowoltaicznej na wschodzących rynkach Europy, który doświadczy bezprecedensowego wzrostu w ciągu nadchodzącej dekady, aż do chwili uzyskania stanu równowagi kosztowej pomiędzy energią pozyskaną ze źródeł fotowoltaicznych i tradycyjnych.   Michal Gärtner, wyjaśnił dlaczego jego spółka zaangażowała się w energię słoneczną. – Głównym powodem jest to, że uznajemy słońce za najważniejsze i najbardziej dostępne źródło energii. Kończą się paliwa kopalne i ich znaczenie będzie malało, dlatego przyszłość energetyki to energia, której źródłem jest słońce.  Prezes Photon Energy stwierdził, że dla spółki bardzo ważny jest dostęp do inwestorów, który jest możliwy dzięki obecności na rynku NewConnect, ponieważ wymagania kapitałowe dla projektów spółki są wysokie.   Uroczystość debiutu zaszczycili swoją obecnością także przedstawiciele animatora spółki – firmy inwestycyjnej Cyrrus a.s. z jej Prezesem p. Martinem Kozumplikiem. Cyrrus a.s jest zagranicznym członkiem GPW i posiada status WSE IPO Partnera.

photon2.JPG

photon3.JPG photon4.JPG

 Dodatkowe Informacje  

Autoryzowany Doradca Spółki: CMS Corporate Management Services Sp. z o.o. Spółka będąc pierwszą zagraniczną spółką notowaną na NewConnect. wypełnia obowiązki informacyjne w języku angielskim a dokument informacyjny został przygotowany w języku polskim (zgodnie z możliwościami, jakie dają regulacje NewConnect).

Historia i przedmiot działalności: Photon Energy a.s. został zawiązany w Pradze, aktem notarialnym z dnia 29.10.2007 r., przez Michala Gärtnera i Georga Hotara, jako platforma służąca do inicjowania, opracowywania, finansowania, budowy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych początkowo w Republice Czeskiej, a w perspektywie średnio-długookresowej w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru handlowego zostało wydane w dniu 10 stycznia 2008 przez Sąd Miejski w Pradze. Z uwagi na fakt, że spółka znajduje się na etapie rozpoczynania działalności, Emitent nie uzyskuje jeszcze przychodów z działalności operacyjnej. Działanie instalacji fotowoltaicznej polega na produkcji energii elektrycznej w wyniku uderzeń fotonów znajdujących się w świetle słonecznym w panel słoneczny. Photon Energy a.s. zgromadził zespół specjalistów oraz opracował strategię uzyskania pozycji lidera w powstającym rynku instalacji fotowoltaicznych w Republice Czeskiej. Dotychczas spółka nabyła 3,2 ha gruntów i wydzierżawiła na 30 lat ponad 7ha gruntów w Republice Czeskiej. Emitent podpisał także umowę dotyczącą wyłączności na prowadzenie Roof Exchange (Giełdy Dachów) w Republice Czeskiej z założycielem Roof Exchange, firmą Alpensolar. Roof Exchange jest platformą internetową, która łączy właścicieli dachów, firmy instalujące panele fotowoltaiczne oraz inwestorów. Prowadzenie Giełdy Dachów umożliwi Emitentowi zwiększenie skali działania, poprzez dostęp do interesujących projektów dachowych. Strategia rozwoju Emitenta opiera się na atrakcyjnych uregulowaniach rynku czeskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na gwarantowanych stawkach za wytworzoną energię (tzw. FiT – Feed-in Tariff). Emitent zamierza budować zarówno instalacje naziemne, jak i dachowe. Tworzenie przez Emitenta instalacji naziemnych daje możliwość szybkiego zwiększania zainstalowanej mocy, natomiast instalacje dachowe mogą, według Photon Energy, zapewnić stabilne, zdywersyfikowane źródło zwiększania mocy instalacji podłączonych do sieci energetycznej.  

Kapitał zakładowy Spółki według wypisu z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze z dnia 11.09.2008 roku wynosi: 2.300.000 CZK i dzieli się na 23.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 CZK każda. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: ?         23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.   Oferta Prywatna W ofercie prywatnej, która odbywała się w dniach 24 czerwca – 2 września 2008 r. Spółka zaoferowała i uplasowała 3.000.000 akcji serii B. Cena emisyjna została ustalona przez Zarząd Emitenta na 5 CZK  za jedną akcję. Spółka pozyskała z emisji 15.000.000 CZK (2.160.000 złwedług kursu odniesienia wynoszącego 0,72 zł). Oferta nabycia została skierowana do 51 inwestorów, akcje przydzielono 29 inwestorom (z których 25 jest z Republiki Czeskiej, 2 z Polski i 2 z Niemiec. Spośród podmiotów którym przydzielono akcje 9 to osoby powiązane z Emitentem.   Ponadto w kwietniu 2008 roku, założyciele Spółki p. Michal Gärtner i Georg Hotar dokonali sprzedaży na rzecz 4 osób fizycznych 3.700.000 akcji założycielskich po cenie 0,1 CZK za akcję, czyli po cenie nominalnej.  

Akcjonariusze Emitenta, §   Michal Gärtner – 37,1% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, §   Georg Hotar – 34,7% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, §   Venceslava Cacka – 8,7% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, §   Jaroslav Bazant – 4,3% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, §   Petra Bednarova – 2,2% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, §   Marco Sipione – 0,9% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, §   pozostali – 12,2% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies